بازی کن

RISE KINGDOM

آرون بانک

آرون مارکت

stp trading

STP Trading

جواب کامل بازی حدس کلمه تور کلمات
آپدیت

جواب کامل بازی حدس کلمه تور کلمات

Android
10 دسامبر 2019

بدون دیدگاه

جواب تمامی مراحل بازی حدس کلمه تور کلمات

پاسخ بازی تور کلمات

تور کلمات یک بازی ایرانی حدس کلمه توسط برنامه سازان ایرانی توسعه یافته شده است و در مارکت از امتیاز خوبی برخوردار میباشد. این بازی کاملا جدید بوده و شبیه کلماتیک میباشد اگر به تازگی با خانواده بازی‌های کلمه‌ای آشنا شدید، حتما این بازی اعتیادآور و پرورش دهنده‌ ذهن را نصب کنید تا از دنیای جدید کلمات شگفت زده شوید. بنا به درخواست جمعی از کاربران این مطلب گذاشته شد اگر مایل هستند جواب بازی تور کلمات را مشاهده کنید این پست را از دست ندهید همراه ما باشید…

جواب تور کلمات

پاسخ بازی تور کلمات :

گز
آش، آتش
شد، شاد
تو، پتو، توپ
تر، پر، پرت
تب، تا، با ، تاب
زن، نی، نیز، زین
بز، بس، سبز
کو، دو، کدو، کود، دوک
فلز، زلف، زل
راحت الحلقوم
رگ، تر، گرگ، تگرگ
هم، مه، مزه، میز، هیزم
هل، له، عقل، قلعه
پل، گل، لپ، پلنگ
کو، دو، بو، کدو، دوک ، کبود
تر، در، رد، رخ، خر، خرد، رخت، دختر، درخت
تا، تب، تن، تاب، ناب، بنا، نبات
لج، گل، گنج، جنگ، لجن، جنگل
ته، ترش، شهر، هشت ، تره، شتر، شهرت، رشته
سگ، رگ، سر، سن، رنگ، سنگ، سرنگ، سنگر
نان برنجی
اهل، لال، لاله، هلال
زهر، زره، راز، راه، هزار
خار، ابر، بار، خبر، بخار، خراب
بد، لب، بدن، بلد، بدل، بلند
شرم، نشر، منش، نرم، نرمش
او، جا، نو، جو، ناو، اوج، نوا، جان، جوان
سر، مس، سم، سیر، سیم، رسم، مسیر
کم، یک، من، نم، نی، کی، نیم، نمک، نیک، مین، کمین
کاک
باز، بازی، زیبا
کوه، هوا، کاه، کاهو
هم، مه، ده، کم، دم، کمد، مهد، دکمه
مهر، مرد، هرم، هدر، مهد، درهم
مرد، کمد، درک، کدر، کرم، کمر، مکر، مدرک
باسلوق
مه، هم، هر، ره، هرم، همه، مهر، مهره
حل، مال، حال، حمل، محل، محال
تیک، شیک، کشت، تشک، کشتن
نام، نای، نیم، مین، این، نما، امین، میان، ایمن
انگشت پیچ
واگن، نوار، روان، گران، انگور
اتو، پتو، توپ، پوک، پاک، پاکت، تکاپو
اسب، برس، زبر، ابر ، باز، ساز، سراب، سرباز
کوه، کفش، کشف، شوک، شکوه، شکوفه
پولکی
بیل، ایل، بال، وال، ویلا، لوبیا
نفر، هنر، فنر، رنگ، نهر، فرنگ، فرهنگ
ناب، مسن، نام، بام، اسم، اسب، مناسب
پهن، نهر، پدر، هدر، هنر، پند، نرده، رنده، پرده، پرنده
سیر، سوپ، پسر، ترس، سوت، تور، ترسو، پوست، پرستو
نان خرمایی
زهر، زره، زبر، خبر، خربزه
هفت، هشت، آفت، آتش، آشفته
مار، امر، ماه، راه، همه، ماهر، مهره، اهرم، مهار، همراه
آرم، شرم، امر، مار، آمار، آرام، ، شمار، آرامش
شیک، کاش، تیک، اشک، کاشت، شاکی، کاشی، کشتی، شکایت
بادام سوخته
افق، قیف، قیافه، قافیه
سیب، اسب، آبی، آسیب، آسیاب
کنج، جنگ، گنج، جشن، گنجشک،
شکل، الک، شال، کشو، لاک، کوشا، کاوش، لواش، لواشک
باقلوا
چای، خال، چال، خالی، یخچال
خار، سرخ، خرس، خروس، سوار، سوراخ
ایمن، میان، امین، نمایش، ماشین
رسا، فرش، فاش، شرف، فارس، افسر ، سفارش
بخش زولبیا
اتم، شام، مشت، مات، تماشا
تیز، تیپ، زیپ، پیاز، پیتزا
آفت، تاب، بافت، آفتاب
دور، رود، تور، ترس، دست، درس، ترسو، درست، دستور
دو، سو، سه، آه، سود، هوس، آسوده
میز، زیر، ارز، میرزا
بیل، بال، سال، سیل، لیس، لباس، سیلاب
سیل، سیم، تیم، تسلیم
تک، کت، نر، تن، رخ، خر، نخ، ترک، کرخت
نیش، لنگ، شیلنگ
هرم، کمر، کرم، کره، شهر، مهر، شکر، شهرک، کرشمه
رنج، ریز، نیز، زین، زجر، رجز، زنجیر
لمس، اسم، سال، مال، ملس، سالم، سلام، الماس
گاو، گوش، گور، گوارش
میخ، تخم، مین، نیم، تیم، ختم، تخمین
نیز، زین، دنگ، گند، گزند، زندگی
سور، سیر، سریع، عروس، عروسی

 

در صورت بروز هر گونه مشکل در رابطه با همین پست نظرات خود را اعلام کنید تا توسط کارشناسان ما در کمترین زمان ممکن پاسخ داده خواهد شد.

امتیاز ۰ از ۵ ۰ رای
اوانو

اپلیکیشن اوانو | Ewano

مطالب مشابه Similar to

دیدگاهتان را بنویسید Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *